Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o informace, zda je věc vedená pod č. j. KRPA-78622/TČ-2018-000091-SY pravomocně skončena a jak, zda oznamovatel podal proti rozhodnutí, jímž je věc skončena stížnost a jak byla tato vyřízena. 

 

Odpověď: Žadatelce byly poskytnuty následující informace. Policejním orgánem bylo dne 11. 5. 2020 vydáno usnesení dle ustanovení § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti kterému byla ze strany poškozeného podána v zákonné lhůtě stížnost. Tato však byla dne 27. 8. 2020 dozorujícím státním zástupcem zamítnuta usnesením v souladu s ustanovením § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu. Tímto dnem tedy nabylo usnesení právního policejního orgánu právní moci.

vytisknout  e-mailem