Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o zaslání usnesení o odložení věci ze dne 11. 5. 2021 ve věci č. j. KRPA-53924/TČ-2021-001293. 

Odpověď:  Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím požadované usnesení poskytuje. S ohledem na dikci žádosti, podle které žadatel požaduje usnesení anonymizované, nevydává povinný subjekt rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím z důvodu dle ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy z důvodu ochrany osobních údajů třetích osob, ale poskytuje žadateli předmětné usnesení v požadované anonymizované podobě. V usnesení byly ponechány informace, u nichž je jednoznačně zřejmé, že jsou žadateli známy.

vytisknout  e-mailem