Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o počet dní a celkový čas strávený měřením v období mezi 1. 4. 2022 a 31. 3. 2023 kdy bylo prováděno měření rychlosti projíždějících automobilů v zóně s omezením rychlosti v ulici Nad Okrouhlíkem, Praha 8. 

Žadateli bylo sděleno, že Dopravní inspektorát OŘP Praha III prováděl v ulici Nad Okrouhlíkem kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti dne 9. 8. 2022 v době od 08:25 - 08:45 hod. a následně i dne 26. 9. 2022 v době od 09:00 - 09:30 hod. vzhledem k minimálnímu provozu na této komunikaci, kdy například dne 9. 8. 2022 projela za uvedenou dobu pouze 3 vozidla, nebylo na místě zjištěno žádné protiprávní jednání spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti. Dále bylo žadateli doporučeno, aby v případě potřeby kontaktoval příslušný Dopravní inspektorát se sídlem Praha 3, Lupáčova 11/1065, telefon 974 853 250, 974 853 259,  e-mail: orp3.di.evidence@pcr.cz.  

vytisknout  e-mailem