Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí následujících informací vztahujících se k objektu ubytovny na adrese Ke Kablu 378/24, Praha 10: a) zaslání kompletního seznamu veškerých provedených výjezdů, zásahů, kontrol, místních šetření a jakýchkoli jiných návštěv ubytovny a jejího přilehlého okolí činěných v období od 1. 1. 2015 doposud povinným subjektem v rámci výkonu jeho činnosti b) zaslání veškerých protokolů, záznamů, rozhodnutí a jiných výstupů povinného subjektu vzniklých v souvislosti s výjezdy, zásahy, kontrolami, místními šetřeními a jakýmikoli jinými návštěvami ubytovny v rámci činnosti povinného subjektu popsanými v bodě a) c) poskytnutí veškerých dalších dokumentů vydaných povinným subjektem v rámci jeho činnosti v souvislosti s provozem a existencí ubytovny v období od 1. 1. 2015 doposud d) zaslání kompletního seznamu veškerých provedených výjezdů, zásahů, kontrol, místních šetření a jakýchk 

 

Žadateli byly poskytnuty následující informace. Písemnosti z let 2015 a 2016 byly v souladu se skartačním řádem skartovány a proto předmětné informace nejsou k dispozici. Současně bylo žadateli sděleno, že žádost byla povinným subjektem posouzena podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak bylo podání nazváno a to zcela v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., a byla v částech pod body b), c), e), f) posouzena jako žádost o nahlížení do spisu ve smyslu ustanovení § 38 správního řádu, resp. ve smyslu ustanovení § 65 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, což vylučuje podřazení této žádosti pod zákon č. 106/1999 Sb. S odkazem na výše uvedené povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákon č. 106/1999 Sb. konstatuje, že uvedená část žádosti pod body b), c), e), f), nespadá do režimu zákona č. 106/1999 Sb., a odkazuje žadatele na příslušné útvary Krajského ředitelství hl. m. Prahy Místní oddělení Hostivař, Milánská 409, Praha 10 a Odbor cizinecké policie, Olšanská 2176/2, Praha 3, které poskytnou, na základě prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu, potřebnou součinnost k uplatnění žádosti o nahlédnutí do spisového materiálu. Informace pod body a) a d):
OCP:
1) Dne 08. 09. 2021, provedena pobytová kontrola dle ust. §167 odstavce 1 písmena d) a f) zákona č. 326/1999 Sb.
2) Dne 08. 06. 2020, provedena pobytová kontrola dle ust. §167 odstavce 1 písmena d) a f) zákona č. 326/1999 Sb.
3) Dne 29. 04. 2019, provedena pobytová kontrola dle ust. §167 odstavce 1 písmena d) a f) zákona č. 326/1999 Sb.
4) Dne 31. 08. 2018, provedena pobytová kontrola dle ust. §167 odstavce 1 písmena d) a f) zákona č. 326/1999 Sb.
MOP Hostivař:
1) Dne 1. 1. 2017 – známý pachatel pobodání nožem, ublížení na zdraví - KRPA-475/TČ-2017-001471
2) Dne 1. 2. 2017 – neznámý pachatel krádež finanční hotovosti z pokoje - KRPA-39960/PŘ-2017-001418
3) Dne 23. 2. 2017 – známý pachatel neuposlechnutí výzvy úřední osoby - KRPA-67789/PŘ-2017-000065-11
4) Dne 9. 3. 2017 – neznámý pachatel krádež věcí z pokoje - KRPA-87637/PŘ-2017-001418
5) Dne 9. 3. 2017 – známý pachatel krádež batohu - KRPA-365755/PŘ-2017-001418
6) Dne 19. 1. 2018 – známý pachatel krádež mopedu Korado - KRPA-27281/TČ-2018-001478
7) Dne 9. 3. 2018 – neznámý pachatel krádež peněženky z pokoje - KRPA-91123/TČ-2018-001418
8) Dne 2. 10. 2018 – známý pachatel osoba v pátrání - KRPA-370566/ČJ-2018-001418
9) Dne 14. 1. 2019 – známý pachatel přestupku proti občanskému soužití - KRPA-22044/PŘ-2019-001418
10) Dne 17. 1. 2019 – asistence RZS u psychózy - KRPA-29914/ČJ-2019-001418
11) Dne 3. 2. 2019 – neznámý pachatel krádež peněženky na ubytovně - KRPA-51170/PŘ-2019-001418
12) Dne 18. 2. 2019 – známá osoba vyhrožování sebevraždou - KRPA-71354/ČJ-2019-001418
13) Dne 25. 5. 2019 – známá osoba náhlé úmrtí - KRPA-202554/TČ-2019-001418
14) Dne 11. 8. 2019 – známý pachatele rušení nočního klidu - KRPA-287082/PŘ-2019-001418
15) Dne 17. 10. 2019 – známý pachatel přestupku proti občanskému soužití - KRPA-362641/PŘ-2019-001418
16) Dne 22. 2. 2020 – známá osoba údajné vyhrožování vrátnému - KRPA-63754/ČJ-2020-001420
17) Dne 25. 7. 2020 – neznámý pachatel krádež peněženky na ubytovně - KRPA-194122/PŘ-2020-001418
18) Dne 17. 8.2020 - neznámý pachatel krádeže peněženky z pokoje ubytovny - KRPA-213936/TČ-2020-001418
19) Dne 8. 10. 2020 – známý pachatel neuposlechnutí výzvy úřední osoby - KRPA-262643/PŘ-2020-001418
20) Dne 26.2.20221 – neznámý pachatel krádeže vloupáním do skladu - KRPA-51936/TČ-2021-001418
21) Dne 25. 3. 2021 – známá osoba náhlé úmrtí - KRPA-74642/TČ-2021-001418-NÚ
22) Dne 4. 6. 2022 – neznámý pachatel přestupek proti majetku - KRPA-186473/PŘ-2022-001418
23) Dne 29. 7. 2022 – známé osoby asistence u psychózy - KRPA-248584/ČJ-2022-001418
24) Dne 29. 8. 2022 – známá osoba vypátrání pohřešované nezletilé - KRPA-282575/ČJ-2022-001418-POHŘEŠ
25) Dne 14. 10. 2022 – známý pachatel přestupku proti občanskému soužití - KRPA-333884/PŘ-2022-001418
26) Dne 20. 10. 2022 – známý pachatel fyzického napadení - KRPA-339929/TČ-2022-001418
27) Dne 3. 12. 2022 – známý pachatel přestupku proti občanskému soužití - KRPA-387426/PŘ-2022-001418

vytisknout  e-mailem