Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací, v jaké fázi se nachází řízení zahájené Obvodním ředitelstvím policie Praha IV na základě usnesení č. j. KRPA-160058-15/ČJ-2022-0014KR-SPK dne 21. 11. 2022 proti policistovi SKPV, Obvodní ředitelství policie Praha IV (dále jen „řízení“), jaké úkony mají být v řízení v nejbližší době provedeny a v jakém časovém horizontu lze dle očekávat konečné rozhodnutí v řízení. 

Žadateli bylo sděleno následující. Rozhodnutím ředitele OŘP Praha IV č. 24/2023 ve věcech kázeňských, byl ve věci vedené pod č. j. KRPA-160058/ČJ-2022-0014KR, konkrétní policista uznán vinným ze spáchání jednání, které má znaky přestupku podle § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 3. 3. 2023. Další úkony ve věci konány nebudou. V rámci přívětivosti a dobré správy sdělujeme, že účastníci řízení a jejich zástupci mají podle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu, právo nahlížet do spisu.

vytisknout  e-mailem