Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací, k zásahu policejní hlídky, při kontrole cyklisty (žadatele) v oblasti Palackého náměstí – Rašínovo nábřeží – Dvořákovo nábřeží – Myslíkova – Mánesův most. Konkrétně požadoval následující: „Pokud jsou v hlídkujícím vozidle pořizovány obrazové a zvukové záznamy, pak tímto v souladu se zákonem 106/1999 Sb. žádám o zajištění a zpřístupnění těchto záznamů týkajících se úseku mezi zastávkou Národní třída do chvíle, kdy vozidlo Policie ČR opustilo prostor křižovatky ul. Myslíkova a ul. Spálená. Jedná se o záznam veřejného prostoru a částečně komunikace hlídky se mnou, neexistuje tedy důvod tuto informaci neposkytnout ve chvíli, kdy mne tramvaj ohrozila.“ Dále žádal o informaci, zda hlídka situaci vyhodnotila správně a pokud ano, jak se tedy má cyklista v tomto úseku pohybovat. 

Žadateli byly poskytnuty následující informace. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, provedla ve věci šetření za účelem zajištění požadovaných obrazových a zvukových záznamů hlídky policie. Přes snahu zjistit konkrétní hlídku se toto nepodařilo, neboť v daném místě a čase není registrován signál zařízení, monitorující pohyb konkrétního vozidla policie a dle zjištění došlo v uváděné době a místě k výpadku městského kamerového systému, jehož pomocí by bylo možno konkrétní vozidlo policie identifikovat, zajistit požadované záznamy a tyto poskytnout žadateli. Povinný subjekt dále žadateli sdělil, že cyklista v místě na tramvajový pás může vjet s tím, že musí dodržet ustanovení § 13 odst. 2 zákona o silničním provozu: „(2) Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.“ Tedy pokud cyklista najede na tramvajový pás, kde není místo, které by mu umožnilo jet vpravo vedle tramvajového pásu, a neohrozí ani neomezí jedoucí tramvaj, je vše v pořádku s tím, že v okamžiku, kdy se místo udělá, musí cyklista sjet z tramvajového pásu a nechat tramvaj projet. V daném případě, bez znalosti konkrétní situace na místě, nelze celou popisovanou událost objektivně posoudit a tedy vyslovit závěr, zda hlídka situaci vyhodnotila správně, či nikoli. 

vytisknout  e-mailem