Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací k parkování vozidel u obecně prospěšných zařízeních. Konkrétně požadoval následující sdělení a) Spadá do působnosti Policie ČR situace, kdy zaparkované vozidlo blokuje přístup k obecně prospěšnému zařízení (transformační stanice) v případě poruchy tohoto zařízení a vzniku hrozících škod? b) Spadá do působnosti Policie CR situace, kdy zaparkované vozidlo blokuje přístup k obecně prospěšnému zařízení v případě plánované údržby obecně prospěšného zařízení? Je tedy Policie ČR ve výše nastíněných situacích oprávněna odstranit vozidlo, blokující veřejně prospěšné zařízení a umožnit tak jeho nutnou opravu či plánovanou údržbu? 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace.

a) V případě, se nejedná o stání vozidla před zřetelným vjezdem na pozemní komunikaci nebo zákaz zastavení a stání nevyplývá z příslušného dopravního značení, nelze podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, daného řidiče postihovat. Dle názoru povinného subjektu se v tomto případě nejedná ani o překážku v provozu ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. Stanovení případné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (umístění dopravní značky) vydává příslušný silniční správní úřad.

b) V případě plánované údržby nebo opravy zařízení, povinný subjekt doporučuje zažádat si na příslušný silniční správní úřad o přechodnou úpravu provozu, resp. o zvláštní užívání komunikace, v jehož rámci by dopravní značení bylo na požadovanou dobu instalováno. Zákon č. 361/2000 Sb. neřeší přístup k obecně prospěšnému zařízení.

Policie České republiky řeší situace, a to i odtažením vozidla v případě, že je toto vozidlo zaparkováno v rozporu se zákonem o silničním provozu a tvoří svým postavením překážku provozu na pozemní komunikaci. Označení přístupové cesty a potřebné plochy k údržbě transformačních stanic příslušným dopravním značením vydá příslušný silniční správní úřad.

Pro řešení havárií a neočekávaných situací je rovněž možné zvážit uzavření smlouvy o odtažení vozidel např. se Správou služeb hlavního města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň, popř. s jinými společnostmi (např. Veolia Praha, Pražská plynárenská apod.).

vytisknout  e-mailem