Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí úředních záznamů k jednotlivým šetřením neoprávněného stání návěsů na místní účelové komunikaci na pozemku k. č. 1327/1 v k. ú. Běchovice. 

Žadateli byly požadované úřední záznamy poskytnuty a dále byl informován, abys v případě potřeby doplnění, popř. ujasnění některých skutečností kontaktoval Místní oddělení Újezd nad Lesy, který poskytne potřebnou komplexní součinnost k uplatnění zákonných požadavků stran řešení předmětné situace.

vytisknout  e-mailem