Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací o rušení nočního klidu v lokalitě městské části Prahy 3 v letech 2021 – 2022. Konkrétně požadoval: 1) počet oznámení podaných k Policii ČR na rušení nočního klidu, 2) kolik výjezdů se na základě oznámení uskutečnilo, 3) jaké skutečnosti byly na místě zjištěny a jakým způsobem byla situace řešena, 4) v kolika případech zasahovala Policie ČR u stejného incidentu spolu se Zdravotnickou záchrannou službou, 5) v kolika případech Policie ČR oznámila podezření ze spáchání přestupku rušení nočního klidu Úřadu městské části Prahy 3, 6) které ulice a provozovny jsou z hlediska Policie ČR nejproblémovější, 7) body 1) až 5) specifikovat pro následující provozovny: Orion, Řehořova 30, Praha 3; Vlkova 26, Vlkova 26, Praha 3 (název totožný s adresou); Storm, Tachovské nám. 290, Praha 3; Brix bar, Roháčova 132/15, Praha 3, 8) jak si z hlediska PČR v uvedené věci s 

Žadateli byly poskytnuty následující informace:
K bodu č. 1): Orion, Řehořova 30, Praha 3
V roce 2021 bylo Policii ČR oznámeno 44 rušení nočního klidu (dále jen "RNK"), 43 x na místo vyjela hlídka. Ve 12 případech na místě zasahovala společně s Městskou policií. Ve většině případů se jednalo o rušení nočního klidu hosty provozovny, kteří se venku hlasitě bavili. V roce 2022 na místo vyjela hlídka Policie ČR ve 46 případech.
Vlkova 26, Vlkova 26, Praha 3
V roce 2021 i v roce 2022 nebylo Policii ČR oznámeno žádné RNK.
Storm, Tachovské nám. 290, Praha 3
V roce 2021 bylo Policii ČR oznámeno 1 RNK., (celkem 2 oznámení na RNK, jedno bylo v kompetenci Městské policie), 1x výjezd Policie ČR. V roce 2022 nebylo Policii ČR oznámeno žádné RNK.
Brix bar, Roháčova 132/15, Praha 3
V roce 2021 bylo Policii ČR oznámeno 1 RNK, 1x výjezd Policie ČR.  V roce 2022 bylo Policii ČR oznámeno 1 RNK, 1x výjezd Policie ČR.
K bodu č. 2):
Na většinu oznámení na RNK je vyslána hlídka Policie ČR, počet výjezdů viz bod 1.
K bodu č. 3):
Není neobvyklé, že po příjezdu Policie ČR se na místě již nikdo nenacházel, neboť se v drtivé většině jednalo o návštěvníky opouštějící provozovnu, popř. o návštěvníky, kteří před vchodem do provozovny kouřili. V takovémto případě byli upozorněni na možné RNK a předmětné oznámení bylo vyřešeno domluvou. V jednom případě bylo RNK vyřešeno udělením příkazu na místě.  K tomuto je třeba uvést, že ve většině případů se jednalo o rušení nočního klidu hosty provozoven, kteří se venku hlasitě bavili a tím působili hluk.
K bodu č. 4):
U případů RNK nezasahuje Policie ČR společně se Zdravotnickou záchrannou službou. Pokud si Policie ČR vyžádá její spolupráci, vždy se jedná o jiné protiprávní jednání. Nebyl zjištěn žádný případ přítomnosti Zdravotnické záchranné služby u řešení RNK.
K bodu č. 5):
Policie ČR neoznámila žádné podezření ze spáchání přestupku rušení nočního klidu Úřadu městské části Prahy 3.
K bodu č. 6):
Nejproblémovější je provozovna Orion restaurant a Club, Řehořova 985/30, Praha 3, jedná se o restauraci s hudebním klubem. 
K bodu č. 8):
Policie ČR nevede statistiku sloužící k porovnání požadovaných údajů. Povinný subjekt předmětnou otázku prověřil a shledal, že předmětná informace není k dispozici, neboť objektivně a fakticky neexistuje. 
Obecně lze uvést, že danou problematikou se primárně zabývá Městská policie hl. m. Prahy, na níž jsou oznámení o RNK rovněž směřována.

vytisknout  e-mailem