Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací v souvislosti s odstaveným vozidlem Audi, v Praze 8, ul. Bulovka, které je osazeno registračními značkami, a ze kterého jsou zcizovány komponenty z karoserie a s možným průstřelem skla vozidla. Konkrétně požadoval sdělení jak je věc řešena, jaký je následný postup, zda bylo vozidlo cílem trestného činu, pod jakým číslem jednacím Policie ČR prověřuje jakoukoliv událost k předmětnému vozidlu? 

Žadateli bylo sděleno, že v dané věci nebylo zjištěno protiprávní jednání, majitelka vozidla byla vyrozuměna, a pokud vozidlo, o jehož stavu ví, neodstraní, bude podán návrh na odstranění vraku vozidla majiteli pozemku na náklady majitelky vozidla.  Věc je vedena na MOP Libeň pod č. j.: KRPA-411906/ČJ-2022-001314.

vytisknout  e-mailem