Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o vyjádření ke stavu a výsledku šetření ve věci vedené pod č. j. KRPA-300192-1/PŘ-2021-001211. 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno, že dle informace zpracovatele MOP Vinohrady, OŘ Praha III, ve věci Č. j. KRPA-300192/PŘ-2021-001211 stále probíhá šetření. O učiněných opatřeních bude vyrozuměn v zákonem stanovené lhůtě a to i v případě, že o toto nepožádal. Žadateli bylo dále doporučeno, aby se v případě dalších dotazů se obrátil na příslušné oddělení policie a postupoval ve smyslu § 38 zákona 500/2004 Sb.

vytisknout  e-mailem