Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel/oznamovatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informace týkající se podaného Trestního oznámení na neznámého pachatele, zprostředkovatele vydávání živnostenských listů a zápisu společností do obchodního rejstříku na virtuálních neexistujících adresách a úředníků, kteří zápis provedli, a které bylo vedeno na OŘP Praha IV, Místní oddělení Hostivař pod č. j. KRPA-59975-3/ČJ-2024-001418, a to ve znění žádosti: " Jak je možné, že POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Obvodní ředitelství policie Praha IV, Místní oddělení Hostivař, Milánská 409, 10990 Praha 10 není místně příslušná pro mé trestní oznámení? Z tohoto nepochopitelného důvodu bylo mé podání, týkající se závažného porušování zákona na které v mém podání upozorňuji tak jak je moje povinnost, nebylo prošetřeno a bylo vraceno zpět na OOP Choceň??? 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen "povinný subjekt"), posoudila tuto část žádosti o informace dle §§ 13 a 14 zákona o svobodném přístupu k informacím a žadateli sdělila následující:

Vyhodnocením obsahu podání nebylo shledáno podezření z trestného činu a ani vyplývající místní a věcná příslušnost policejního orgánu Obvodního ředitelství Praha IV, Místní oddělení policie Hostivař a věc tak byla vrácena k dalším opatřením na Obvodní oddělení policie Choceň.

vytisknout  e-mailem