Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadoval informace ohledně podaného vysvětlení na oddělení dopravních nehod, Kongresová ze dne 27. 10. 2022. Konkrétně požadoval sdělení, z jakého důvodu nebylo k věci přiřazené řádné číslo jednací a kdo o tomto procesním úkonu rozhodl. Dále žádal o sdělení, zda je nepřiřazení jednacího čísla k podání vysvětlení běžný postup a v jakých případech se tento postup využívá. 

Žadateli bylo sděleno, že tiskopis podání vysvětlení žadatele nebyl označen číslem jednacím, neboť hlídka, která prováděla úkony na místě dopravní nehody, byla stále na místě dopravní nehody a číslo jednací lze získat až po její návratu na oddělení, kde data zapsaná do systému Lotus Notes, který je používaný v počítačové zástavbě vozidla, přenese na server systému Lotus Notes na budově oddělení dopravních nehod. Až po tomto přenesení dat je možné transportovat data do systému ETŘ, v němž je následně vygenerováno číslo jednací. Dříve není možné ze systému ETŘ k dané dopravní nehodě číslo jednací získat. Vzhledem k tomu, že úkon podání vysvětlení proběhl asi 3 hodiny před příjezdem hlídky ODN šetřící dopravní nehodu na budovu oddělení dopravních nehod, nemohl být v době konání tohoto úkonu dokument podání vysvětlení označen číslem jednacím. Tento krok nebyl ničím rozhodnutím nýbrž běžným postupem policejního orgánu.

vytisknout  e-mailem