Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací k hlídkové činnosti policie v prostorách železniční stanice Praha Hlavní nádraží, a dále žádal o informace ke konkrétní osobě. 

Žadateli byly poskytnuty následující informace.
Ad 1) V prostorách železniční stanice Praha hlavní nádraží se nachází služebna Policie ČR, a to konkrétně místní oddělení policie Wilsonovo nádraží (dále jen služebna).
Ad 2) Služebna je dislokována na dvou místech, kdy jedna část se nachází v jižní části spodní haly nádražní budovy nad restaurací Rychlík, druhá část se nachází ve 3. patře jižní věže Fantovy budovy.
Ad 3) Služebna v budově nádraží funguje na základě nájemní smlouvy.
Ad 4) Policie platí dodavateli za dodávky elektrické energie.
K bodům 3) a 4) povinný subjekt odkazuje žadatele ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na volně přístupný registr smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015, zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
Ad 5) V průběhu dne je na služebně průměrně přítomno 8 policistů.
Ad 6) V nočních hodinách jsou na služebně průměrně přítomni 4 policisté.
Ad 7) Policie v prostorách železniční stanice vykonává hlídkovou činnost.
Ad 8, 9, 10 a 11) Policie v prostorách železniční stanice nezaznamenala přítomnost osob, které by užívaly stejnokroje zaměnitelné se stejnokroji Policie ČR či Městské policie hl. m. Prahy a proto na takové zjištění ani nemohla nijak reagovat. Zároveň policie ani nezaznamenala žádné potyčky mezi takovými osobami a cestující veřejností, proto na takové ani nemohla nijak reagovat. Ostrahu železniční stanice sice vykonávají osoby ve stejnokrojích podobných těm, které využívá Policie ČR či městská policie, ale tyto nejsou zaměnitelné, resp. jejich vzhled a nošení na veřejnosti  neodporuje žádnému obecně závaznému právnímu předpisu.
Ad 12) Policie v uvedeném časovém rozmezí přijala a zaevidovala celkem 15 oznámení o fyzickém napadení ze strany bezpečnostní agentury vykonávající ostrahu železniční stanice. Oznamovatelem byly fyzické osoby. Policie neodmítá taková oznámení přijímat, což potvrzují zaevidovaná oznámení.
Ad 13) Policie v uvedeném časovém rozmezí přijala a zaevidovala celkem 12 oznámení o fyzickém napadení členů ostrahy železniční stanice. Oznamovatelem byly členové ostrahy. Policie neodmítá taková oznámení přijímat, což potvrzují zaevidovaná oznámení.
Ad 14) Není pravdou, že služebna v prostorách železniční stanice nevykonává téměř žádnou činnost. Policisté tamní služebny v prostorách železniční stanice a přilehlého okolní vykonávají zcela standardní výkon služby s přihlédnutím ke specifikům dané lokality jako důležitého dopravního uzlu.
Ad 15) Policie udržuje služebnu v prostorách železniční stanice, jež je důležitým dopravním uzlem, z důvodu služby cestující veřejnosti, včetně zahraniční.
Ad 16) Poskytnutí informace v části žádosti „Kolik trestních oznámení, podaných proti konkrétní osobě, policie založila bez dalšího opatření? Jakých skutků se trestní oznámení týkala?, odpověď je obsažena v„Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace“.
Ad 17) K části žádosti „Jakou částku dohromady vyplatilo Krajské ředitelství policie hlavního města. Prahy v letech 2019 až 2021 konkrétní osobě za spolupráci?,odpověď je rovněž obsažena v„Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace“.

vytisknout  e-mailem