Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací k incidentu před MOP Horní Počernice, konkrétně požadoval 1) Zda u konkrétní policistky lze prokázat platný psychologický test (tzv. psychotest) mj. sloužící též k zachycení struktury inteligence, zvládání forem a projevů agrese a agresivity, apod. 2) Zda u konkrétního policisty lze prokázat platný a úspěšně absolvovaný psychologický test (tzv. psychotest) mj. sloužící též k zachycení struktury inteligence, zvládání forem a projevů agrese, apod. 3) Jak jsou na tom u jmenovaného oddělení s plněním úkolů v oblasti objasněnosti, tzn. jaký je u Místního oddělení Horní Počernice podíl počtu objasněných skutků a počtu registrovaných skutků. 

Žadateli byly poskytnuty následující informace.

Ad 1 a 2) Každý policista musí být osobnostně způsobilý k výkonu služby ve smyslu § 13 odst. 1 písm. e) a § 79 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v platném znění. Z výše uvedeného vyplývá, že každý příslušník povinného subjektu musí splňovat osobnostní způsobilost v rámci osobnostní charakteristiky (např. bez znaků nežádoucí agresivity a bez psychopatologické symptomatiky). V případě, že by vznikla důvodná domněnka u konkrétního příslušníka, že je osobnostně nezpůsobilý k výkonu služby u bezpečnostního sboru, služební funkcionář požádá o aktuální zjištění osobnostní způsobilosti, nicméně osobnostní způsobilost je posuzována v konkrétním časovém úseku, který nemá vztah k budoucím dějům. K uvedenému mediálnímu případu lze odkázat v rámci veřejných zdrojů na: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-drsne-napadeni-muze-policistou-v-praze-je-podleinspekce-jen-prohresek-40405007. 
Ad 3) Registrované a objasněné skutky v rámci MOP Horní Počernice za rok 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022 (do 31. 7. 2022) byly žadateli poskytnuty v příloze. Povinný subjekt akcentuje, že zákonodárci od 1. 10. 2020 změnili hranice výše škod u některých (zejména majetkových a hospodářských) trestných činů, čímž se statistické počty těchto trestných činů staly neporovnatelnými s jakýmkoliv obdobím minulým či budoucím (např. rok 2018 s rokem 2021 a naopak).

vytisknout  e-mailem