Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení informací k e-mailovým schránkám konkrétních policistů a jejich komunikace s žadatelem. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace.

Ad 1) Uváděné emailové adresy nejsou služebními adresami PČR a jejich úředních osob, nejedná se o soukromé schránky, ale zaměstnanecké emailové adresy, které slouží zejména k elektronické neformální komunikaci mezi zaměstnanci povinného subjektu tam, kde je upřednostňována rychlost před průkazností. V této souvislosti odkazujeme na internetový odkaz: http://www.policie.cz/clanek/pravidla-pro-prijem-podani.aspx. Zde jsou jasně stanovena pravidla pro příjem podání povinného subjektu, také je zde zveřejněna elektronická adresa podatelny povinného subjektu a identifikace datové schránky. V případě kanceláře ředitele krajského ředitelství jsou pak všechny podstatné informace uvedeny na: http://www.policie.cz/clanek/krphmp-kancelar-reditele-krajskeho-reditelstvi-aspx. V případě žadatelem uváděné konkrétní adresy není povinnému subjektu zřejmé, proč zasílal elektronickou zprávu konkrétnímu příslušníkovi Policie České republiky, který je zařazen na úseku mimo Krajské ředitelství policie hl. města Prahy. Žadatel byl upozorněn, že zaměstnanecká elektronická adresa neslouží, mimo jiné, k podání civilních osob.
Ad 2) Podle ustanovení § 127 odst. 1 písm. e) zák. č.40/2009 Sb., trestního zákoníku, je úřední osobou příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní policie, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů. Z toho vyplývá, že i v případě plnění úkolů povinného subjektu se jedná o úřední osoby ve smyslu tohoto ustanovení.
Ad 3) Uvedené je předmětem šetření pod č. j. KRPA-285997/ČJ-2020-000066-S127
Ad 4) Uvedené je předmětem šetření pod č. j. KRPA-285997/ČJ-2020-000066-S127
Ad 5) Uvedené je předmětem šetření pod č. j. KRPA-285997/ČJ-2020-000066-S127
Ad 6)-7) bude vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí, které bude žadateli zasláno.
Všechny další okolnosti, které žadatel v této věci uvádí, jsou předmětem již zmíněného šetření Odboru vnitřní kontroly pod č. j. KRPA-285997/ČJ-2020-000066-S127 a žadatel bude informován o výsledku šetření.

vytisknout  e-mailem