Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací k šetření dopravní nehody ze dne 8. 3. 2022, spisové značky KRPA-25099/DN-2022-413, konkrétně požadoval: 1. Hodnost, jméno, služební zařazení a služební číslo, s uvedením osoby, která byla velitelem hlídky. 2. Sdělte pohotovostní a celkovou hmotnost vozidla RZ 7AV 6737 a jestli je v TP zapsána přestavba pro speciální účely, kdy váha vozidla, osob a nákladu měla vliv na rychlost a ovladatelnost vozidla. 

 

Žadateli byly poskytnuty následující informace:
Ad 1) Za administrativní zpracování dopravní nehody byl odpovědný zpracovatel vrchní inspektor OEČ 338769, Skupina zpracování dopravních nehod, Oddělení dopravních nehod, Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
Ad 2) V rámci šetření dopravní nehody byly vzaty na vědomí ze strany povinného subjektu pouze údaje z „Osvědčení o registraci vozidla část I" a to údaj o celkové hmotnosti předmětného vozidla 3100 kg a údaj o speciální úpravě vozidla. Další údaje zapsané v „Osvědčení o registraci vozidla část II/ (TP)“ jsou vedeny v registru silničních vozidel (blíže viz § 4 zákona č. 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.), podmínky výdeje údajů z registru jsou stanoveny v § 5 téhož zákona. V případě, že další Vámi požadované údaje potřebujete, je vhodné se obrátit na Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravně správních agend, Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4.

vytisknout  e-mailem