Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí následujících informací. Kolik let vezeni hrozí příslušníkovi MOP Jarov za pokus o vraždu (rok 2022), v případě dokázaní takového skutku podle českých zákonu kvůli ukrajinské vlajce? Může mít k dispozici policejní příslušník pistoli za pasem v situaci, když mlátí člověka téměř do bezvědomí a pak ho spoutá a tvrdí, že jenom upadnul sám na hlavu? Je polehčující okolnost pro policistu když: Nikdo z jeho kolegů byl anebo nebyl u toho, ale slyšel o pokusu o vraždu, si nic nepamatuje, o ničem neví, ani neslyšeli protože tam pracuje hodně moc lidi, nečtou maily, které chodí oficiálně na policii Jarov a čte je jenom jejich sekretářka, která je zpracovává, ale neodpovídá a nesděluje, je to polehčující okolnost? Jsou to polehčující okolnosti při možném pokusu o vraždu příslušníkem policie? Proč můžou příslušnici policie odmítnout detektor lži a považuje se to, že mluví pravdu? Je t 

 

Žadateli bylo sděleno následující. Na MOP Jarov v uvedeném období úspěšně absolvovali psychotesty 4 policisté. K obsahu žádosti, kromě výše uvedeného bodu, povinný subjekt konstatuje, že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytnout požadované informace „netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Smyslem ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. je obrana povinných subjektů před tím, aby musely na základě žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím zaujímat stanoviska v konkrétní věci, vysvětlovat výstupy ze své činnosti, provádět právní výklad pro žadatele, vytvářet a získávat nové informace, jimiž nedisponují a nejsou povinný disponovat. Žadatel se v daném případě domáhá poskytnutí nové informace, a to vysvětlení postupu povinného subjektu v dané věci. Povinný subjekt konstatuje, že jsou naplněny předpoklady pro aplikaci výluky z povinnosti poskytovat informace dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., neboť se žadatel domáhá vytvoření nové informace – vysvětlení či odpovědi na naznačené situace. V tomto ohledu lze odkázat na argumentaci Nejvyššího správního soudu v rozsudku č. j. 10 As 117/2014-64, podle které „právo na přístup k informacím neslouží jako specifická forma opravného prostředku proti rozhodnutí či postupům správních orgánů. V režimu zákona o svobodném přístupu k informacím se nemůže účastník řízení domáhat „dovysvětlení“ toho, proč správní orgán rozhodl, jak rozhodl, respektive zpochybňovat, proč určité důležité skutečnosti v rozhodnutí nejsou uvedeny.“ Povinný subjekt konstatuje, že jsou naplněny předpoklady pro aplikaci výluky z povinnosti poskytovat informace dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., neboť se žadatel domáhá vytvoření nové informace – vysvětlení naznačených situací povinného subjektu a jejich komentář.

Povinný subjekt žadatele upozorňuje, že pokud nabyl oprávněného přesvědčení, že došlo k porušení zákonných norem ze strany policistů MOP Jarov, nechť podá podnět na Obvodní ředitelství policie Praha III, Trousilova ul. č. 3/1121, mimo působnost zákona 106/1999 Sb.

vytisknout  e-mailem