Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí následujících informací 1. Sdělte, zda konkrétní příslušníci Policie ČR, OŘP Praha IV, SKPV jsou povinni podle zásady zakotvené v ust. § 59 odst. 1 věta první trestního řádu, bez ohledu na jeho označení, každé podání posoudit vždy podle svého obsahu? 2. Sdělte, zda tito příslušníci Policie ČR, OŘP Praha IV, SKPV jsou oprávněni vykonávat pravomoc podle zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů? 3. Sdělte, v případě důvodného podezření, že tito konkrétní příslušníci Policie ČR, OŘP Praha IV, SKPV si přisvojili pravomoci jiného orgánu veřejné moci, které státní zastupitelství je povinno takovéto oznámení přijmout a bez průtahů věc vyšetřit? 

Žadateli byly informace poskytnuty.
Ad 1) Ano.
Ad 2) Ne.
Ad 3) Oznámení lze podat na místně příslušném státním zastupitelství, případně na kterémkoliv jiném státním zastupitelství, které danou věc neprodleně postoupí místně příslušnému státnímu zastupitelství (viz. odpovědi v předešlých podání).

vytisknout  e-mailem