Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí informací vztahujících se postupu dvou konkrétních policistů ve věcech šetřených pod č. j. KRPA-127429/ČJ-2022 a č. j. KRPA-127467/ČJ-2022. 1. Sdělte, proč byla dvě podání ze dne 19. dubna 2022 evidovaná u Policie ČR, OŘP Praha IV, SKPV pod výše uvedenými č. j. vyřízeny nezákonně podle zákona č. 273//2008 Sb., o Policii České republiky nepříslušným policejním orgánem. 2. Sdělte plné jméno a služební zařazení osob, které jsou za toto porušení odpovědné. 3. Sdělte, jak bylo toto porušení zákona s odpovědnými osobami vyřešeno a jaká byla přijata opatření, aby policisté dodržovali všechny platné zákony ČR. 

Žadateli byly poskytnuty následující odpovědi.
1. Obě podání žadatele ze dne 19. dubna 2022 byla příslušným orgánem vyřízena zákonně a postoupena dalšímu.
2. Vzhledem k tomu, že nebylo konstatováno porušení zákona, žádné osoby odpovědné za porušení neexistují.
3. V návaznosti na bod předešlý, vzhledem k neexistenci osob odpovědných za porušení zákona, nebyla přijata žádná opatření.

vytisknout  e-mailem