Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací k situaci na komunikaci Ústecká x Protilehlá, v souvislosti s porušováním zákona 361/2000 Sb. ohrožením chodců na přechodu pro chodce. 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace.

Dohled nad komunikací Ústecká je v uvedeném úseku řešen úsekovým měřením rychlosti, je však zřejmé, že toto opatření neřeší nebezpečné situace způsobené řidiči dopravních prostředků. V  uváděném místě přechodu je v současné době snížena rychlost vozidel, přičemž předmětný přechod pro chodce není vyhodnocen k trvalému dohledu policisty a strážníky. Obsazení vytipovaných přechodů pro chodce a jejich obsazování před začátkem školního vyučování, je řešeno v koordinační smlouvě, uzavřené mezi Krajským ředitelství policie hlavního města Prahy a Hlavním městem Prahou, v jejím rámci je spolupráce obou složek na úseku zajišťování bezpečnosti dopravy řešena. Podnět žadatele byl předán Obvodnímu ředitelství policie Praha III k  projednání na „Stálé pracovní skupině k systematické analýze dopravní situace na území hlavního města Prahy pro stanovování priorit v oblasti dohledu nad bezpečností silničního provozu a ke koordinaci činností za účelem jejího soustavného pozitivního ovlivňování“ (dopravní komise), kde má stálé zastoupení i Městská policie hlavního města Prahy a kde jsou řešeny aktuální problémy dopravní situace. Podnět byl rovněž předán policistům oddělení dopravního inženýrství Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hl. Prahy, kde bude řešena otázka možností zvýraznění nebo další úpravy dopravního značení uvedeného přechodu pro chodce. Podnět policisté projednají v rámci pracovního pořádku s příslušným správcem komunikace. Rozhodnutí o úpravě nebo změně dopravního značení nebo režimu, však není v gesci Policie České republiky, ale příslušného silničního správního orgánu. Policie se k uvedené věci pouze vyjadřuje svým stanoviskem, které je podkladem pro rozhodnutí správního orgánu, nikoli však závazným.

vytisknout  e-mailem