Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o následující sdělení. 1. Pod jakým číslem jednacím zaevidoval policejní orgán poznatek žadatele ze dne 22. 3. 2021, v 10:40 hod a to konkrétně skutečnost, že dne 3. 2. 2021 v rámci eskorty policejním orgánem žadatel předal při jednání u Okresního soudu Praha - Západ konkrétní písemnosti. 2. Jakým způsobem a pod jakým číslem jednacím bylo naloženo se skutečností, že dne 3. 2. 2021 mezi 13:15 a 14:00 hod žadatel v rámci jednání v budově Okresního soudu Praha - Západ měl možnost komunikovat se svou partnerkou prostřednictvím telefonu zmocněnce, pana Petra Kocourka i přes skutečnost, že byl v režimu zadržené osoby z důvodu možného ovlivňování svědků. 

 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace.

K bodu 1. žádosti povinný subjekt sděluje, že popsaný „poznatek“, jak uvádí žadatel, nebyl povinným subjektem zaevidován pod žádným číslem jednacím.

K bodu 2. žádosti povinný subjekt sděluje, že popsaná událost byla zaevidována v Úředním záznamu o průběhu soudního líčení OS pro Prahu – západ ze dne 05. 02. 2021, č. j. KRPA-11790-98/TČ-2021-001171-6-MOT.

vytisknout  e-mailem