Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení, zda bylo ukončeno prověřování věci vedené pod č. j. KRPA-157300/TČ-2020-001392. V případě, že věc byla ukončena, zda byla vyřešena odložením věci? Pokud došlo ve věci k odložení, pak zda toto bylo oznámeno oznamovateli a případně kdy tak bylo učiněno. 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace. Prověřování vedené pod č.j. KRPA-157300/TČ-2020-001392 již bylo ukončeno. Ve věci prověřovaných veřejných zakázek na Městské části Praha 8 policejní orgán nezjistil žádný škodlivý následek, který by vznikl nezákonnou manipulací s veřejnými zakázkami a věc tak byla uložena bez dalšího opatření, o skutečnosti, že provedeným šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, byli oznamovatelé vyrozuměni písemně "Vyrozuměním" ze dne 17. září 2020.

vytisknout  e-mailem