Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací týkajících se veřejných zakázek a organizační strukturu povinného subjektu. 

1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
Žádné.
2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
Žádné.
3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
Žádné.
4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Nebyly vyhlášeny.
5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Nebyly vyhlášeny.
6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Viz příloha tohoto dokumentu.
7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?
Právnické služby nebyly a nejsou soutěženy.
8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Policejní prezidium České republiky
9. Sdělení struktury organigramu povinného subjektu, včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.

Organizační struktura povinného subjektu:
Ředitel krajského ředitelství
Ředitel kanceláře ředitele – Kancelář ředitele krajského ředitelství
Náměstek ředitele krajského ředitelství pro službu kriminální policie a vyšetřování
Odbor obecné kriminality
Odbor hospodářské kriminality
Odbor operativní dokumentace
Odbor technické ochrany
Odbor analytiky
Odbor kriminalistické techniky a expertiz
Odbor extremismu a terorismu
Náměstek ředitele krajského ředitelství pro vnější službu
Integrované operační středisko
Odbor služby pořádkové policie
Zásahová jednotka
Speciální pořádková jednotka
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Odbor cizinecké policie
Odbor služby dopravní policie
Pohotovostní motorizovaná jednotka
Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Odbor specializovaných činností
Odbor rozpočtu a účetnictví
Odbor správy majetku
Odbor správy nemovitého majetku
Ekonomický odbor
Odbor veřejných zakázek
Odbor informačních a komunikačních technologií
Odbor vnitřní kontroly
Odbor personální
Školní policejní středisko
Interní auditor
Obvodní ředitelství policie Praha I
Obvodní ředitelství policie Praha II
Obvodní ředitelství policie Praha III
Obvodní ředitelství policie Praha IV

Počty zaměstnanců:
Celkem systemizováno 7882 zaměstnanců - 1482 občanských zaměstnanců a 6400 policistů.
Kancelář ředitele - 64 policistů a 245 občanských zaměstnanců
Odbor vnitřní kontroly - 19 policistů a 6 občanských zaměstnanců
Školní policejní středisko – 34 policistů a 8 občanských zaměstnanců
Odbor personální – 8 policistů a 74 občanských zaměstnanců
Sekce náměstka ředitele pro vnější službu – 1956 policistů a 164 občanských zaměstnanců
Sekce náměstka pro službu kriminální policie a vyšetřování – 611 policistů a 61 občanských zaměstnanců
Sekce náměstka pro ekonomiku – 38 policistů a 672 občanských zaměstnanců
Obvodní ředitelství policie Praha I – 1092 policistů a 81 občanských zaměstnanců
Obvodní ředitelství policie Praha II – 769 policistů a 53 občanských zaměstnanců
Obvodní ředitelství policie Praha III – 825 policistů a 50 občanských zaměstnanců
Obvodní ředitelství policie Praha IV – 983 policistů a 67 občanských zaměstnanců

10. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?
https://nen.nipez.cz/profil/KRP

vytisknout  e-mailem