Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal informace, kterému konkrétnímu oddělení PČR bylo předáno oznámení na lince 158 ze dne 19. 10. 2020, kteří policisté jej řešili a jak. V kolik hodin přijeli na místo. Kdo, od kdy a do kdy uklízel znečištěnou vozovku. Pokud k tomuto nebyla přizvána TSK Praha, tak proč. Zda bylo provedeno šetření v konkrétní betonárně, pokud ano, tak v kolik hodin, kterého dne a pokud ne, tak proč. Jestli a kdy předala PČR plnou identifikaci TSK Praha pro vyúčtování nákladů na úklid. Dále kolikrát byla za posledních 12 měsíců kontrolována váha vozidel konkrétní společnosti na území hl. m. Prahy, a pokud nebyla, tak proč. Zda je opakované porušení zákonů řešeno formou správního řízení a pokud ne, tak proč. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Oznámení o betonu na vozovce z odpoledních hodin dne 19. 10. 2020 bylo k prověření ze strany IOS KŘP hl. m. Prahy předáno hlídce Oddělení hlídkové služby Vinohrady OŘP Praha II (dále jen "OHS Praha II"). Cestou informačního systému byla věc předána též na MOP Stodůlky. Hlídka na místě provedla šetření ke stavu komunikací a byl vyžádán úklid od TSK. Hlídka byla na místo poprvé vyslána v 15:38 hodin, v 15:46 již podávala první informace o stavu. Na základě doplněného oznámení byla totožná hlídka na místa opět vyslána v 16:10 hodin. V 16:35 hodin již hlídka z místa podávala informaci o probíhajícím úklidu ze strany TSK. Úklid byl vyžádán cestou TSK. Informací, který konkrétní subjekt či osoba jej prováděla, tak má k dispozici TSK. V čase 16:35 oznámila hlídka, že je úklid prováděn. O šetření v betonárně není aktuálně veden záznam. Postup policie ve věci je zatím předmětem dalšího šetření pod č. j. KRPA-274140/ČJ-2020-001257-U. Policie TSK nepředala identifikaci původce znečištění, neboť původce nezná. Ze strany povinného subjektu v případě zjištění pachatele dochází k postihu souvisejícího protiprávního jednání jednotlivých řidičů. Vůči podnikatelskému subjektu betonárny nebyla přijata ze strany povinného subjektu žádná opatření, mimo předání informace o znečištění komunikací. Viz: (č. j.: KRPA-240388-5/ČJ-2020-0000KR). Z dostupných informací a databází neevidujeme, že by v posledních 12 měsících byla prováděna kontrola hmotnosti vozidel s nákladem konkrétní společnosti. Z informací, kterými povinný subjekt disponuje, nevyplývá, že by ze strany podnikatelského subjektu došlo v související věci k protiprávnímu jednání, jehož řešení by spadalo do působnosti povinného subjektu.

vytisknout  e-mailem