Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení, zda platí zdravotní potvrzení k oprávnění řízení motorových vozidel ode dne vydání lékařem ke dni vypršení nebo k datu narození. 

 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno následující. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů uvádí v § 87 odst. 3) „Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.“ Z uvedeného vyplývá, že lékařský posudek platí od data jeho vystavení do data jeho ukončení a je jen na žadateli, zda se lékařské prohlídce podrobí přesně v den dovršení stanoveného věku či ve smyslu shora uvedené věty např. půl roku před dovršením stanoveného věku.

vytisknout  e-mailem