Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí informací a to v kolika řízeních v letech 2023 a 2024 bylo Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy zadáno zpracování znaleckého posudku konkrétnímu soudnímu znalci včetně poskytnutí spisových značek těchto řízení. 

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona požadovanou informaci žadateli poskytl a to:

Zpracování posudků bylo Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy zadáno konkrétnímu soudnímu znalci celkem ve třech řízeních v letech 2023 až 2024. Ve věci požadovaných spisových značek proběhlo zpracování 1 znaleckého posudku pod č. j.: KRPA-316375/TČ-2022-001373 a zpracování 2 znaleckých posudků pod č. j.: KRPA-215664/TČ-2019-001373.

vytisknout  e-mailem