Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o doplnění předchozí žádosti, která se týkala znečištění veřejných komunikací v křižovatce ulic Bavorská a Nárožní v Praze 5. Konkrétně požadoval informace o hlídce, která byla vyslána na místo, které oddělení PČR věc řeší, zda bylo vedeno šetření v provozovně betonárky a kdo je odpovědný za neuklizení části komunikace Bavorská. 

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že pod č. j. KRPA-227575-2/ČJ-2020-0000KR mu byla zaslána do datové schránky podrobná informace vztahující se k jeho podání. K doplnění žádosti žadatelem nazvané „Krajské ředitelství PČR Praha BETON BAVORSKÁ 2“ doplňuje povinný subjekt následující informace.

Ad 1) Hlídka DI Praha II „Blata 511“, úkony popsány pod zaslaným č. j. KRPA-227575-2/ČJ-2020-0000KR.
Ad 2) Hlídka DI Praha II „Blata 512“, úkony popsány pod zaslaným č. j. KRPA-227575-2/ČJ-2020-0000KR.
Ad 3) Viz zaslané sdělení pod č. j. KRPA-227575-2/ČJ-2020-0000KR s tím, že úklid byl vyžádán jak od Technické správy komunikací, tak od zástupce stavby.
Ad 4) Viz zaslané sdělení pod č. j. KRPA-227575-2/ČJ-2020-0000KR s tím, že šetření proběhlo v betonárce CEMEX.
Ad 5) Viz zaslané sdělení informace pod č. j. KRPA-227575-2/ČJ-2020-0000KR. Místně a věcně příslušným v šetření tohoto oznámení je Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Zličín, Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5, kde je k oznámení žadatele ze dne 1. 9. 2020 a doplnění ze dne 2. 9. 2020 založen spis pod č. j. KRPA-229375/PŘ-2020-001217.

vytisknout  e-mailem