Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení, jaké byly učiněny kroky k obnovení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s jeho oznámením o znečištění veřejných komunikací v křižovatce ulic Bavorská a Nárožní v Praze 5. 

Odpověď: V policejním systému „jednotná informační, technologická, komunikační platforma“ jsou evidována všechna oznámení na tísňovou linku 158. Dne 1. 9. 2020 v 08:23:10. Bylo na linku 158 přijato oznámení o znečištění vozovky v ulicích Bavorská, Jindrová, Nárožní, úsek cca 1 km, rozlitý beton na vozovce. Řešícím útvarem bylo určeno v 08:26:59 MOP Zličín, v 8:27:28 vyslána hlídka „Blata 511“, která byla v 08:41:19 na místě zásahu. V 08:41:56 předán od „Blata 511“ poznatek o zjištění čerstvého betonu, lokalizace míst s vrstvou 5-10 cm. V 08:44:08 vyrozuměna Technická správa komunikací se žádostí o úklid. V 08:50:45 předán poznatek k možnému znečišťovateli, v 09:04:31 dohledán hlídkou „Blata 511“ řidič i vozidlo, ze kterého vytekl beton, začátek úklidu komunikace ze strany znečišťovatele, výzva TSK, aby smetákem dometli zbytky a provedli kontrolu komunikace. V 09:06:20 přidán poznatek od TSK, že na místo přijede smeták v 11:00, akce ukončena v systému 12:17:35. V 14:36:47 akce „znečištění vozovky" otevřena, v 14:39:25 přidán poznatek, že oznamovateli se nelíbí, jak bylo vyřešeno, údajně další beton v ul. Bavorská až ke křižovatce k firmě Cemex. V 14:41:02 zařazena do akce hlídka „Blata 512“, 15:05:28 na místě. V 15:06:42 přidán poznatek od „Blata 512“ o stavu vozovky, kdy konstatuje, že bezpečnost silničního provozu není ohrožena. V 15:06:48 akce ukončena.
Místně a věcně příslušným v šetření tohoto oznámení je Policie České republiky, Obvodní ředitelství policie Praha II, Místní oddělení Zličín, Strojírenská 386/12, 155 21 Praha 5, pod č. j. KRPA-229375/PŘ-2020-001217, s tím, že je zaznamenán požadavek žadatele na vyrozumění o výsledku podání. Místní oddělení Zličín je také kompetentní s žadatelem dohodnout čas a místo případného nahlédnutí do spisu č. j. KRPA-229375/PŘ-2020-001217, a to v souladu s platnou legislativou.

vytisknout  e-mailem