Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí následujících informací. 1. metodické podklady, interní předpisy, pokyny, instrukce a rozkazy, kterými se policista řídil při posuzování postupu hlídek; 2. metodické podklady, interní předpisy, pokyny, instrukce a rozkazy, kterými se policista běžně řídí při posuzování postupu hlídek; 3. metodické podklady, interní předpisy, pokyny, instrukce a rozkazy, obsahující či stanovící kritéria hodnocení postupu hlídek; 4. metodické podklady, interní předpisy, pokyny, instrukce a rozkazy, obsahující či stanovící normativní výsledek hodnocení postupu hlídek; 5. dokumenty obsahující hodnocení předmětného postupu hlídek z hlediska přiměřenosti a zákonnosti, nacházející se v dispoziční sféře policejního orgánu. 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno následující. Pro postupy uváděné v bodech 1 až 4 neexistují žádné metodické podklady, interní předpisy, pokyny, instrukce a rozkazy. Vedoucí policista vyhodnocuje konkrétní situace (jednotlivé případy policistů) na základě vlastních znalostí a zkušeností. Při hodnocení prověřuje, zda policisté postupovali v souladu se zákony (zákon o Policii ČR, trestní zákoník, trestní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich atd.). Na základě výsledku hodnocení následně konstatuje, zda postup policistů byl zákonný či nezákonný (byl či nebyl v rozporu se zákonem), přiměřený či nepřiměřený (zda došlo či nedošlo k zásahu do práv občana nad míru nezbytně nutnou), zvládnutý či nezvládnutý (zda za dodržení zákonnosti a přiměřenosti postupu došlo či nedošlo k vyřízení věci). Jedná se tedy o subjektivní hodnocení jednotlivých vedoucích pracovníků, rozhodujících na základě vlastních znalostí a zkušeností. 

vytisknout  e-mailem