Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informaci, jaká složka policie je pověřena vyšetřováním a prověřováním jeho oznámení o možném korupčním jednání příslušníků OŘP, SKPV Praha IV a příslušníka OVK, 2. oddělení stížností v řízení vedeném pod č. j. KRPA-261362/TČ-2017-001476-TO, č. j. KRPA-123263/ČJ-2021-000066-Č299, které je od PP ČR, OVK rozhodnutím č. j. PPR-27491-3/ČJ-2021-990210-PD postoupené na Krajské policejní ředitelství policie hlavního města Prahy? 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno, jeho oznámením postoupeným z Policejního prezidia České republiky se na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy se zabýval Odbor vnitřní kontroly, přičemž oznámení bylo založeno bez dalších opatření. O tomto postupu byl žadatel ze strany Odboru vnitřní kontroly opakovaně vyrozuměn.

vytisknout  e-mailem