Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí celého obsahu Koordinační dohody o spolupráci mezi Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy a Hlavním městem Prahou, která rámcově stanovuje společný postup při zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku na území hlavního města. 

Žadateli bylo sděleno, že se jedná o Koordinační dohodu evidovanou pod číslem: DOH/66/03/001486/2016 ze dne 8. srpna 2016, kdy dle čl. 15 odst. 2 strany dohody výslovně souhlasily, aby tato dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná. V souladu s § 6 InfZ Vás tedy odkazujeme na internetový odkaz, kde se informace nachází a to: https://zastupitelstvo.praha.eu/ina/cessmldetail.aspx?id=422294 nebo přes centrální vyhledávač smluv https://zastupitelstvo.praha.eu/ina/SeznamList.aspx?aid=7&sid=0&pid=0&mid=700%2c701%2c702%2c703%2c704. Smlouva je v této Centrální evidenci smluv dohledatelná podle čísla DOH/66/03/001486/2016, roku podpisu 2016 a její evidence téhož roku.

vytisknout  e-mailem