Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí následujících informací. 1) Byl policista, který namířil dlouhou střelnou zbraň na jiné vozidlo při jízdě po dálnici postaven mimo službu? 2) Byl s policistou rozvázán služební poměr? 3) Bylo nebo bude proti policistovi zahájeno trestní stíhání? 4) Bylo namíření dlouhé střelné zbraně oprávněné? 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace.

1) Policista nebyl postaven mimo službu
2) S policistou nebyl rozvázán služební poměr
3) Trestní stíhání proti policistovi zahájeno nebylo. Zahájit trestní stíhání proti policistovi je příslušné pouze Generální inspekce bezpečnostních sborů, nebo státnímu zastupitelství, ani jednomu z těchto subjektů nebyla událost postoupena a v současné době nebyly shledány důvody pro tento postup.
4) Uvedený policista se účastnil ozbrojeného doprovodu kolony vozidel, jeho jednání lze kvalifikovat jako ochranu veřejného pořádku, majetku, života nebo zdraví osob. V tomto případě zákonodárce dává policistovi oprávnění, viz § 53 odst. 1 zák. č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů k použití donucovacího prostředku, což hrozba namířenou střelnou zbraní je (viz § 52 písm. n) zák. č. 273/2008 Sb.). Vzhledem ke skutečnosti, že stále probíhá prověřování Odborem vnitřní kontroly Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, nelze v současné době, bez dalšího, spolehlivě predikovat odpovědi na kladené otázky, jelikož ještě nebyly prověřeny veškeré relevantní podklady a informace, které jsou nezbytné pro objektivní posouzení věci.

vytisknout  e-mailem