Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí následujících informací: 1. Počet vyřešených spáchaných přestupků v dopravě: nedovolené objíždění tramvaje zleva, nedovolené předjíždění tramvaje za roky 2019 a 2020 v hlavním městě Praze je-li k dispozici. 2. Zda mohou hlídky policie bez zapnutých modrých majáků porušovat některá ustanovení zákona 361/2000 Sb., např. vjíždět do zákazů vjezdů, ignorovat zákazy odbočení, jezdit po tramvajovém páse v případě, kdy je to zákonem zakázáno atd., pokud ano, žádal o definici konkrétních paragrafů, které nejsou povinni dodržovat a jaký právní předpis je k tomu opravňuje. 

Odpověď:
K bodu 1:
Tato kategorie přestupku, nedovolené objíždění tramvaje zleva, nedovolené předjíždění tramvaje, není samostatně evidována a sledována, proto nelze informace poskytnout. Jedná se o ust. § 13 odst. 1 zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, který řeší jak jízdu po tramvajovém tělese a objíždění nástupního ostrůvku jako takové, tak i způsob jízdy podél tramvaje, což mohou být odlišné přestupky, oba kvalifikované porušením stejné zákonné normy ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu.

K bodu 2:
Výjimky z porušení některých ustanovení zákona o silničním provozu, až na taxativně stanovené v § 41, případně konkrétně uvedené u některých ustanovení zákona, blíže viz zákon o silničním provozu, ty se však netýkají dotazu, nejsou v zákoně uvedeny. Výjimkou tak jsou pouze okolnosti vylučující protiprávnost, blíže viz trestní zákon a zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

vytisknout  e-mailem