Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o poskytnutí stanoviska PČR k mimoúrovňovému křížení ve Velké Chuchli varianta podjezd a k následujícím vyjádřením zastupitelstva MČ Velká Chuchle v Chuchelském zpravodaji: „Při našem nástupu do funkcí bylo v platnosti usnesení zastupitelstva z roku 2014, které podporovalo variantu tunelu. Na schůzce v lednu 2019 na Magistrátu hl. m. Prahy byl vznesen požadavek panem náměstkem pro dopravu, aby naše zastupitelstvo přijalo usnesení, které odráží současný názor. Tento požadavek vznikl za přítomnosti TSK, Policie, SŽ a IPRu. A nikdo tento požadavek z dotčených zástupců nezpochybnil. Proto naše zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým podporuje variantu podjezdu. Městská část splnila další požadavek vyplývající z jednání na MD 24. 2. 2020 a má k dispozici aktuální vyjádření Policie ČR, kde konstatuje, že k variantě podjezdu se policie dosud nevyjadřovala.“ Dále pak požadovala informaci, zd 

Odpověď:  Žadatelce bylo sděleno následující. Na jednáních týkajících se mimoúrovňového křížení v Chuchli, na kterých byl přítomen zástupce OSDP Policie ČR, byla vždy preferována varianta nadjezdu. Pro informaci sdělujeme, že zástupcem TSK byla při jednání varianta podjezdu zcela vyloučena. Z poznámky v závěru stanoviska k variantě podjezdu v r. 2020 vyplývá, že v předchozích podáních nebyla varianta podjezdu předložena v takto zpracovaném rozsahu, nikoli že nebyla předložena. Při posuzování jednotlivých variant křížení v r. 2017 bylo projekčnímu středisku SUDOP zasláno stanovisko, ve kterém byla prakticky vyloučena varianta úrovňového křížení, jako méně vhodná pak varianta podjezdu a jako nejvhodnější varianta nadjezdu.
Není to pravda, že by se Policie ČR k variantě podjezdu nevyjádřila, viz odpověď na první dotaz.

vytisknout  e-mailem