Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informace o nezbytných šetřeních ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem, které měl povinný subjekt dle zákona č. 250/2016 Sb. paragraf 74 odstavec 1 provést během prověření oznámení podaného žadatelem dne 29. prosince 2020 a vedeného pod číslem jednacím KRPA-326899-14. 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace. Na základě oznámení ze dne 29. 12. 2020 o možném internetovém podvodu prověřovaném policejním orgánem Místního oddělení Výstaviště, pod č. j. KRPA-326899/PŘ-2020-001122 byla provedena následující šetření:
- prověření e-mailové komunikace na stránkách www.amateri.com 
- spolupráce s oddělením analytiky ke zjištění, zda bankovní účty uvedené na zmíněných stránkách jsou prověřovány v rámci České republiky v případech se stejným modus-operandi
- prověření profilů na stránkách www.amateri.com a www.sex.cz
- dotaz na správce stránek www.amateri.com k uvedení e-mailových adres dalších poškozených z uvedené komunikace
- vyrozumění dalších poškozených k možnosti se připojit k trestnímu oznámení
- podobný modus-operandi se na uvedených internetových stránkách vyskytuje již od roku 2015, avšak do současné doby byl prověřován pouze ve 3 případech v roce 2019 a 2020 v Ostravě. Jelikož se žádný z dalších podvedených zpracovateli spisu ve stanovené lhůtě neozval a žadateli vznikla škoda ve výši 3000,- Kč, byla po provedených šetřeních, kdy se nepodařilo zjistit skutečnosti odůvodňující podezření, že přestupek spáchala určitá osoba, věc odložena v souladu s ustanovením § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o čemž byl žadatel policejním orgánem vyrozuměn.

vytisknout  e-mailem