Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Integrované operační středisko

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se činnosti a vybavení Integrovaného operačního střediska. 

Odpověď:  Žadateli byly požadované informace poskytnuty v plném rozsahu.

1) Seznam vybavení operátorů, kteří zprostředkovávají komunikaci na lince 158. Vybavením se rozumí zejména: elektronická zařízení, včetně případného softwaru, sloužící k výkonu práce.
Každý operátor na tísňové lince 158 má své pracoviště vybaveno moderní výpočetní technikou včetně softwaru. Operační střediska Policie ČR jsou vybavena jednotným informačním systémem s názvem JITKA, který umožňuje operátorovi příjem tísňového volání a jeho zápis do tzv. datové věty, tedy samostatné akce, která se následně doplňuje o další informace. Jedná se o vnitřní informační systém  Policie ČR na vlastní (interní) počítačové síti.

2) Sdělení, zda mají operátoři na lince 158 přístup na internet, popř. možnost vyhledávat v dané chvíli klíčové informace, sloužící k určení pozice volajícího, zejména v relaci na jeho popis okolí, orientačních bodů apod.
V rámci IOS je zřízeno 8 pracovišť linky 158, jednotlivá pracoviště však nemají přístup na internet.  Pracoviště jsou umístěna na operačním sále, kde je k dispozici jedno pracoviště s přístupem na internet, kde si operátor může vyhledat potřebné informace. Pokud chce operátor v průběhu hovoru vyhledat něco na internetu, musí opustit svoje pracoviště a odejít na pracoviště s přístupem na internet. Jinak operátoři linky 158 mají k dispozici mapové podklady, které slouží pro možné ztotožnění místa volajícího. Například mapovou vrstvu sloupů veřejného osvětlení,  kdy dle čísla sloupu se zobrazí poloha volajícího, to samé platí o železničních přejezdech. Dále mají k dispozici letecké mapy, kdy mohou určit polohu volajícího dle popisu místa, kde se nachází, nebo využívají osobní znalosti území hl. m. Prahy.

3) Sdělení, zda mají operátoři možnost, v případě nedostatku informací k určení pozice volajícího, využít alternativního softwaru k přesnému určení pozice, např. přes GPS lokaci telefonu volajícího.
V případě nedostatku informací k určení pozice volajícího nemají operátoři software k přesnému určení pozice, např. GPS lokaci telefonu. Systém JITKA umožňuje určit adresu volajícího pevné telefonní stanice, avšak u mobilních telefonů se operátorovi zobrazuje pouze výseč na mapě podle toho, která buňka mobilního operátora volajícího zachytí. Přesné místo volajícího není určeno a zobrazeno.   

vytisknout  e-mailem