Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala informace vztahující se k stížnosti na konkrétního policistu, kterou podala. Konkrétně aktuální stav věci, případně pokud již byla věc ukončena, tak jakým způsobem byl policista potrestán. 

Odpověď: Žadatelce byly poskytnuty následující informace. Na základě vyhodnocení stížnosti pod č. j.: KRPA-157353-1/ČJ-2016-000066-S039 bylo s konkrétním policistou zahájeno řízení ve smyslu § 178 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb. pro podezření ze spáchání kázeňského přestupku ve smyslu § 50 odst. 1 téhož zákona. Na základě shora uvedených skutečností bylo s policistou vedeno řízení o kázeňském přestupku, kde mu byly sděleny důvody zahájení řízení a konkrétně sděleno pochybení, kterého se dopustil. Během probíhajícího řízení policista své pochybení uznal, plně si uvědomil skutečnosti, které vedly paní stěžovatelku k podání stížnosti, a samotné projednání kázeňského přestupku u tohoto konkrétního policisty splnilo výchovný účel. Služební funkcionář s kázeňskou pravomocí vydal písemné rozhodnutí o vině policisty tedy spáchání kázeňského přestupku ve smyslu § 50 odst. 1 zákona 361/2003 Sb., avšak při udělování možného trestu vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem využil možnosti § 186 odst. 8 téhož zákona a od uložení kázeňského trestu upustil. Záznam o spáchání kázeňského přestupku a vině tímto konkrétním policistou byl zapsán do jeho osobního spisu.

vytisknout  e-mailem