Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Žadatelka si podala žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádala o sdělení informací k osobě zmocněnce ve věci vedené pod č.j.: KRPA-498125/ČJ-2016-0000KR a to konkrétně: 1) kdy bylo oznámení přijato 2) kdy bylo oznámení evidováno 3) kdo je zpracovatel a od jakého data 4) jaké byly ve věci provedeny úkony 5) zdali je možno nahlédnout do tohoto spisového materiálu 6) v případě, že není možno nahlédnout, dle jaké právní normy 

Odpověď:  Žadatelce byly poskytnuty následující informace:

Ad 1)   Žádost byla přijata dne 9. 12. 2016 a téhož dne byla zaevidována. 
Ad 2)   viz Ad 1)
Ad 3)   kpt. Mgr. Bc. Marian Janoušek, 9. 12. 2016 - 14. 12. 2016
             mjr. Bc. Michal Ihnát, 9. 12. 2016 - 14. 12. 2016
             plk. JUDr. Ivan Smékal, 14. 12. 2016 - 14. 12. 2016
             plk. Mgr. Bc. Stanislav Engelman, 14. 12. 2016 - 3. 1. 2017
             Zdenka Brotánková, 25. 8. 2017
Ad 4)  Byly shromážděny informace k dezinfekčním a úklidovým pracím a věc byla konzultována    s orgánem veřejného zdraví a služební lékařkou.
Ad 5)   Není.
Ad 6)  Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, příp. zákon č.  500/2004 Sb., správní řád.                        

vytisknout  e-mailem