Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení, kolik peněz bylo v roce 2018 vyplaceno na odměnách (dle § 123 zák. č. 361/2003 Sb. a dle § 49 zák. č. 361/2003 Sb.) jednotlivým policistům služebně zařazeným na MOP Jarov. 

Odpověď:  Žadatel byl vyzván k upřesnění žádosti s odkazem na závěry Ústavního soudu zaujaté v nálezu ze dne 17. 10. 2017, sp. Zn. IV, ÚS1378/16, na základě kterého je možné informace o platech a odměnách zpřístupnit pouze v případě splnění podmínek uvedených v předmětném nálezu. Vzhledem ke skutečnosti, že žadatel svojí žádost neupřesnil, byly mu informace poskytnuty v anonymizované podobě.

vytisknout  e-mailem