Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací k dopravní nehodě policejního pedagoga. Konkrétně požadoval informace: 1. kdo ho platí, kolik je to měsíčně 2. kdo ho chrání 3. proč ještě nebyl vyhozen od policie 4. proč mu nebyl zabaven řidičský průkaz a zbrojní průkaz.  

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno, že dotazy uvedené pod bodem 1. až 3. nespadají do působnosti Policie ČR, kompetentním orgánem je Ministerstvo vnitra, žádost o odpovědi tudíž musí směrovat na tento orgán. K bodu 4. bylo žadateli poskytnuto následující sdělení. Řidičský průkaz nebyl předmětné osobě zadržen proto, že ho jmenovaný na místě nehody nepředložil, což je zaznamenáno v protokole o nehodě v silničním provozu pod č.j. KRPA-140625/TČ-2016-00006. Dále bylo žadateli sděleno, že zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen „zákon o zbraních“) nezná pojem zabavit zbrojní průkaz. Podle § 27 zákona o zbraních rozhodne příslušný útvar policie ve správním řízení o odnětí zbrojního průkazu v případech vyjmenovaných v zákoně. Na základě zjištěných skutečností bylo s dotčenou osobou zahájeno správní řízení o zajištění zbrojního průkazu, zbraně, střeliva a průkazu zbraně dle ustanovení § 57 zákona o zbraních a to na základě trestního stíhání pro trestný čin uvedený v § 22 odst. 1 zákona o zbraních. V rámci tohoto řízení předmětná osoba dobrovolně odevzdala zbrojní průkaz a zbraně do úschovy policie.     

vytisknout  e-mailem