Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Střet se zvířetem

PROSTĚJOVSKO - Jak tomu předejít a co dělat po něm. 

V úterý 7. března 2017 v 5:20 hodin došlo na komunikaci mezi obcemi Drahany a Žárovice ke střetu osobního automobilu s divokým prasetem. Zvíře do cesty padesátileté řidičce vběhlo náhle, takže se jí srážce již nepodařilo zabránit. Ke zranění osob při dopravní nehodě nedošlo a výše způsobené hmotné škody byla předběžně vyčíslena na 30 tisíc korun. Zvíře po střetu s vozidlem z místa uteklo.

V roce 2017 je to na Prostějovsku již šestá taková nehoda. Za uplynulé roky jsme evidovali vždy přibližně stovku srážek vozidel se zvěří. 

V souvislosti s touto situací pro připomenutí přikládáme odpovědi na nejčastější dotazy k dané problematice:

Otázka: Jak se má řidič vozidla zachovat, pokud dojde ke srážce se zvěří?

První činností po jakékoli dopravní nehodě je řádné označení místa nehody, aby se předešlo vzniku dalších škod, jako jsou havárie dalších vozidel či zranění osob. Pokud při nehodě ke zranění osob už došlo, je na místě přivolání pomoci a povinností poskytnout první pomoc.

Samozřejmostí je také zdržení se jakéhokoli jednání, které může ohrozit řádné prošetření okolností dopravní nehody. Je zakázána manipulace s vozidly, či předměty. Pokud se postavení vozidla musí změnit (např. z důvodu vyproštění osob či obnovení provozu), je řidič povinen vyznačit situaci na místě a stopy.

V konkrétní situaci při srážce se zvěří vzniká škoda jejímu majiteli, kterým bude většinou místní myslivecké sdružení. Proto zde platí povinnost věc ohlásit policii. A to i v případě, že zvěř z místa utekla.

Případné ponechání si usmrceného zvířete jako "bolestného za rozbitý nárazník" může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku, či jako přečin krádež. Škoda na rozbitém nárazníku by se tak řidiči mohla navýšit až o dvacet tisíc korun pokuty, či trest odnětí svobody až na dvě léta.

Otázka: Musí se takové nehody hlásit, když sice dojde k úmrtí zvířete, ale škoda na vozidle je minimální?

Dopravní nehody se zvěří se oznamovat musí, jak vyplývá už z předchozí odpovědi. Přestože na vozidle může být minimální škoda, při uhynutí zvířete platí, že vznikla škoda na majetku mysliveckého sdružení.

Otázka: Dostávají řidiči vůbec pokutu při vyšetřování těchto nehod, nebo jak se vůbec posuzuje zavinění u těchto případů?

Ve většině případů k takovým nehodám dochází po náhlém a neočekávaném vběhnutí zvěře na komunikaci. Řidič na takovou situaci mnohdy nemá šanci zareagovat, proto ani většinou není označen za viníka dopravní nehody a tudíž pokutu nedostane. 

Otázka: Existuje nějaká prevence? Způsob, jak se střetu se zvířetem vyhnout?

Střetům vozidel se zvěří se úplně zabránit nedá. Přesto jsou možnosti toto riziko snížit. Mezi ty patří zejména předvídání a snížení rychlosti jízdy a zvýšená opatrnost v místech, kde se dá výskyt zvěře předpokládat. Tedy například v lesních úsecích, nebo na komunikaci mezi poli se zemědělskými plodinami. V případě, že vidíme zvěř v blízkosti silnice, je vhodné přepnout z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít. Pokud nám přes cestu přeběhne zvěř, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další jedinci. Chráníme tím jednak samotnou zvěř, ale také svoje vozidlo a hlavně svoje zdraví. Střety se zvěří totiž často končí značným poškozením přední části vozidla a také  možností zranění řidiče.

Pokud se střetu se zvířetem již nedá zabránit, odborníci doporučují intenzivně brzdit, abychom před srážkou co nejvíce snížili rychlost a vozidlo držet v přímém směru jízdy. Při čelním nárazu sice dojde k poškození automobilu, ale jeho konstrukce v maximální možné míře zabrání zranění posádky vozidla.

Další informace je možno čerpat také na: http://www.ibesip.cz/cz/ridic/zasady-bezpecne-jizdy/stret-se-zveri

por. Mgr. František Kořínek

8. března 2017

vytisknout  e-mailem