Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Cyklisté chováte se bezpečně?

Jindřichův Hradec – Dopravně preventivní akce odhalila nedostatky.  

Na pozemních komunikacích dochází k nárůstu dopravních prostředků a  proto je zvlášť důležité dodržovat zákon o provozu na pozemních komunikacích všemi jeho účastníky. Nyní, v podzimních měsících,   dopravní policisté z Územního odboru Jindřichův Hradec zaměřili svou pozornost opětovně na cyklisty, kteří nerespektují zákon a stávají se často terčem dopravních nehod, což vyplývá i ze statistik.
 
Jindřichohradečtí policisté od pondělí 18. října do pátku 22. října zkontrolovali celkem   38  cyklistů. Udělili celkem  12 pokut    a vybrali tak od každého pokutovaného  cyklisty , ke kterému byli v rámci zákona opravdu „ velkorysí “, rovných 100 korun českých. Cyklisté tak při svém počínání přišli o 1 200 korun.
Nejčastějšími prohřešky byly:  8 x chybějící nebo neúplné osvětlení kola
                                                   3 x nesprávný způsob jízdy
                                                    1x   výbava kola
 
  Policie doporučuje : 
 * před jízdou si zkontrolujte, zda máte své kolo v pořádku a správně vybavené
Jízdní kolo1.jpgJízdní kolo1.jpg
* naučte se předpisy o silničním provozu
* při jízdě po ulici jezděte vždy po její pravé straně
* nikdy nejezděte bez držení řidítek oběma rukama
* nevozte na kole své kamarády
* při jízdě ve skupině jezdíme vždy za sebou
* při změně směru jízdy dejte vždy včas znamení upažením pravé nebo levé ruky podle směru    odbočení
* při jízdě se plně věnujte provozu na silnici, během jízdy nepijte, nejezte a netelefonujte
* pokud možno se oblékejte na jízdní kolo do pestrého - reflexního oblečení
 
Cyklisté  by měli dbát na své zdraví  zejména  tím, že by měli používat ochranné přilby a to i osoby  starší patnácti let.
 
 Povinná výbava jízdního kola                                       
 
Dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 341/2002 Sb. musí být jízdní kola vybavena takto:
a) dvěma  na sobě nezávislými  účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní  kola pro děti předškolního věku vybavená  volnoběžným  nábojem  s protišlapací  brzdou  nemusí být vybavena přední brzdou,  
 b) volné  konce  trubky  řídítek  musí  být  spolehlivě  zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.),
 c) zakončení ovládacích páček brzd  a volné konce řídítek musí mít hrany  buď obaleny  materiálem pohlcujícím  energii, nebo (jsou-li použity  tuhé  materiály)  musí  mít  hrany  o  poloměru zakřivení nejméně   3,2   mm;   páčky   měničů   převodů,  křídlové  matice, rychloupínače nábojů  kol, držáky a konce  blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím  energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí  mít hrany o poloměru nejméně  3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
 d) matice  nábojů kol, pokud  nejsou křídlové, rychloupínací  nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,  
 e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se  zadní červenou  svítilnou nebo  nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí  mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm,  odrazka musí být  pevně umístěna v podélné  střední rovině jízdního kola  nebo po levé straně  co nejblíže k ní ve  výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky;  činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15  st. a kolmá k podélné střední rovině  jízdního kola  s tolerancí +/-  5 st.;  odrazové materiály nahrazující zadní odrazku  mohou být umístěny i na  oděvu či obuvi cyklisty,
 f) přední odrazkou  bílé barvy,  tato  odrazka  může být nahrazena odrazovými  materiály  obdobných   vlastností;  odrazka  musí  být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola  u  stojícího  kola;  plocha  odrazky  nesmí  být  menší  než 2000  mm2,  přičemž  vepsaný  čtyřúhelník  musí  mít  jednu stranu dlouhou  nejméně  40  mm,  činná  plocha  odrazky  musí  být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15  st. a kolmá k podélné střední rovině  jízdního kola  s tolerancí  +/- 5 st.;  odrazové materiály nahrazující  odrazku  mohou  být  umístěny  i  na  oděvu  či obuvi cyklisty,
 g) odrazkami  oranžové barvy  na  obou stranách šlapátek (pedálů),  tyto odrazky  mohou být  nahrazeny světlo  odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
 h) na paprscích  předního nebo zadního kola nebo  obou kol nejméně jednou boční  odrazkou oranžové barvy   na každé  straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník  musí mít  jednu stranu  dlouhou nejméně  20 mm,  tyto odrazky mohou  být nahrazeny odrazovými  materiály na bocích  kola nebo  na  bocích  plášťů  pneumatik  či  na  koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.
 
Jízdní  kola  pro jízdu  za snížené  viditelnosti musí být vybavena  následujícími  zařízeními  pro  světelnou  signalizaci a osvětlení:  
 a) světlometem svítícím dopředu  bílým světlem; světlomet musí být seřízen a  upraven trvale tak, aby  referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se  toto seřízení nemohlo samovolně  nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, je-li vozovka  dostatečně a souvisle osvětlena, může být  světlomet   nahrazen  svítilnou  bílé   barvy  s přerušovaným světlem,  
  b) zadní  svítilnou  červené  barvy,  podmínky  pro  umístění této svítilny jsou  shodné s podmínkami pro  umístění a upevnění  zadní odrazky; zadní červená svítilna může být kombinována  se  zadní  odrazkou  červené  barvy  podle odstavce 1 písm. e); zadní  červená  svítilna  může být  nahrazena  svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,  
 c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.  
 
Dále platí, že:
 Je-li  jízdní kolo vybaveno pomocným  sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo  pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro  nohy dítěte. Sedadlo  a podpěry musí  být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít  ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti  jízdy. Je-li jízdní  kolo vybaveno nosičem zavazadel,  musí  být  tento  nosič  řádně  a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.   Případné nedostatky v povinné výbavě mohou znamenat pro cyklistu i citelné sankce, na místě lze totiž za porušení shora uvedeného uložit pokutu až do dvou  tisíců korun.
 
cyklista při kontrole policistou.jpgcyklista při kontrole policistou.jpg
Jindřichohradecká tisková mluvčí por. Hana Millerová společně s  policisty Územního odboru Jindřichův Hradec přeje všem cyklistům, aby dojeli domů bez nehody a bez ztráty pomyslné kytičky!
 
 por. Mgr. Bc. Hana Millerová, pcrjhtm@mvcr.cz
23. října  2010

vytisknout  e-mailem