Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vylákání nadměrných odpočtů DPH za 780 milionů

Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) rozkryli v rámci operace s krycím názvem „OCTAVIAN“ rozsáhlý případ podezření ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Následně z těchto trestných činů obvinili osm mužů a jednu ženu. Tyto osoby patří do skupiny, která se měla vylákáním nadměrných odpočtů DPH obohatit o minimálně 780 milionů korun.  

Do hledáčku detektivů ÚOKFK SKPV se v létě 2012 dostala skupina osob podezřelá z rozsáhlé trestné činnosti na úseku daní. Dalších několik měsíců policisté sledovali a dokumentovali činnost jednotlivých členů skupiny. Postupně získali poznatky o organizátorech a dalších podezřelých, jejich rolích a postavení. Skupina obviněných osob působila v rámci několika obchodních společností. Obvinění měli po vzájemné domluvě soustavně, opakovaně a nezákonně vylákávat nadměrný odpočet u daně z přidané hodnoty u několika z jimi ovládaných společností. Podle závěru kriminalistů ÚOKFK SKPV měli obvinění, mezi kterými je i advokát, předkládat Finančnímu úřadu pro Prahu 5 daňová přiznání, která obsahovala nepravdivé údaje. Tímto způsobem měli docílit neoprávněného a nezákonného vylákání nadměrného daňového odpočtu, který je předběžně vyčíslen na částku 780 milionů korun, a který jim příslušný finanční úřad vyplatil. Z předběžného vyhodnocení materiálů, které byly zajištěny při domovních prohlídkách a dalších provedených šetření dále vyplývá, že mohlo dojít k vylákání nadměrných odpočtů a tedy ke škodě na státním rozpočtu v řádech 3 - 4 miliard korun. Z tohoto důvodu bylo v rámci prováděné „realizace“ o celé věci informováno Generální finanční ředitelství, které se začalo na rozkrývání případu podílet.
 
K samotné realizaci případu s krycím názvem „OCTAVIAN“ přistoupili policisté ve čtvrtek 12. září 2013 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám všech osob. V rámci prováděných úkonů bylo na různých místech České republiky provedeno 14 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Došlo k zadržení celkem 9 osob, které byly následně obviněny ze zločinu zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. Skupina obviněných měla při trestné činnosti využívat i služeb advokáta, a to za účelem zneužití advokátní mlčenlivosti, kdy mimo jiné některé písemné materiály byly umisťovány do prostor označených jako advokátní kanceláře tak, aby byl znesnadněn přístup orgánů činných v trestním řízení k těmto materiálům. Na závěr uvádíme, že procesní úkony, které policejní orgán v dané věci prováděl, byly vedeny pod dozorem Městského státního zastupitelství v Praze a veškeré prohlídky byly provedeny na základě příkazu Obvodního soudu pro Prahu 5 a dotýkaly se jen prostor, které byly v tomto příkazu uvedeny.
 
Trestní stíhání šesti osob je vedeno na svobodě, tři obvinění jsou stíhání vazebně. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
 
Policisté ÚOKFK SKPV prováděli v pátek 13. září 2013 část úkonů trestního řízení i v objektu v Praze 5 – Košířích, kde mj. sídlí i subjekty vydavatelství Mladá fronta, a.s. Chtěli bychom opětovně zdůraznit, že tento případ se netýká činnosti uvedeného vydavatelství a žurnalistické činnosti. Příkaz k prohlídce jiných prostor jsme od Okresního soudu pro Prahu 5 měli na celý objekt. V rámci prováděných úkonů jsme museli otevřít i neoznačené prostory. Jakmile jsme zjistili, že tyto prostory se nevztahují k námi prověřované obchodní společnosti a advokátní kanceláři, kanceláře jsme opustili. Podle našich zjištění byla dokonce označení částí objektu a kanceláří předem odstraněna či účelově změněna. Žádná z přítomných osob nám neposkytla součinnost, byť k tomu byly tyto osoby vyzvány. Průběh prováděných úkonů máme řádně zadokumentován.
 
 
 
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
16. září 2013

vytisknout  e-mailem