Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní kontaktní bod pro terorismus

Jak chránit sebe a své okolí?
 
Společně s dalšími orgány státní správy a samosprávy chráníme naše občany před hrozbou terorismu, ale i vy můžete pomoci. Tato část vám pomůže pochopit, jak se chránit a být v bezpečí.
 
Základní pravidlo zní: „Buďte vždy ostražití a nepodceňujte závažnost situace.“ V případě, že uvidíte či uslyšíte jakoukoli podezřelou činnost, kontaktujte policii.


V případě krizové situace platí obecně následující:
 
• Pokud jste přímými účastníky incidentu – postupujte dle instrukcí záchranných složek.
• Pokud nejste přímými účastníky incidentu, ale cítíte se být ohroženi – jděte do budovy/zůstaňte v budově, zapněte si rádio/TV a čekejte na další informace a instrukce.
• Pokud potřebujete radu či pomoc – využijte krizových linek, zřizovaných v podobných situacích nebo kontaktních center místních krizových štábů.
 

Co dělat, abyste předešli teroristickému útoku?
 
Buďte všímaví. Při svých každodenních činnostech si všímejte svého okolí. Pomůže vám to poznat běžný stereotyp ve vašem okolí a postřehnout cokoli neobvyklého. Poznejte lidi, kteří okolo vás bydlí a pracují. Naučte se všímat si neobvyklých věcí, jako např. podezřelého odloženého zavazadla na veřejném prostranství, na letišti, v kancelářské budově nebo nákupním centru.

Berte vážně to, co slyšíte. Pokud zaslechnete, jak se někdo baví o své příslušnosti k teroristické organizaci nebo sděluje jinému svůj záměr spáchat násilný čin vůči občanům, okamžitě to oznamte policii.
 
Teroristé provádějí sledování potencionálních cílů. Před samotným provedením konkrétního útoku se zpravidla snaží o jeho cíli získat maximum informací a provádí nácvik samotného útoku. Toto je fáze, kdy mohou občané pomoci nejvíce.
 
Pokud se setkáte s jakoukoli formou podezřelé činnosti, okamžitě to nahlaste policii.
 

Tísňová volání

Tísňové volání musí být co nejstručnější a nejvýstižnější. Doporučená struktura telefonátu je následující:
• Sdělte, co se stalo (popis a charakter události).
• Sdělte, kde přesně se událost stala.
• Sdělte, kdy se událost stala (nebo se stále děje).
• Sdělte své jméno a telefonní číslo.
• Nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům doplňující informace.
• Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy.
 
Pokud si nejste jisti, o jakou povahu události se v konkrétním případě jedná, můžete zavolat na kteroukoliv tísňovou linku. Jednotlivé složky jsou mezi sebou v kontaktu a hlášení si navzájem předají.

 

Souhrnná výzkumná zpráva „Rozpoznávání potenciálně extremistických textů – metodický postup

Metodika byla vytvořena autorským kolektivem složeným z pracovníků Katedry politologie ZČU a policistů z řad NCOZ specializovaných mj. na problematiku politického extremismu. Metodika je výstupem projektu TL03000583 a vznikla díky spolufinancování Technologickou agenturou ČR (TAČR). Metodika je a bude využívána mj. policisty z řad NCOZ, které je problematika politického extremismu věcně příslušná. Hlavním záměrem metodiky je zjednodušit práci policistek a policistů při hodnocení především rozsáhlých potenciálně extremistických textů – tomuto jsou uzpůsobeny jednotlivé analytické kroky v metodice uvedené. Zmíněné kroky jsou výsledkem kombinace teorie, sociálně-vědní metodologie, lingvistických přístupů a zkušeností samotných policistů.
 

vytisknout  e-mailem