Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní kontaktní bod pro terorismus

Oddělení informací o cestujících (PIU CZ)
E-mail: piucz@pcr.cz

  • Národní Passenger Information Unit (PIU)

Dne 27.4.2016 schválil Evropský parlament a Rada (EU) směrnici č. 681 o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti. Členské státy EU mají na základě této směrnice za úkol vytvořit národní útvary pro informace o cestujících (tzv. PIU, Passenger Information Unit). Vláda ČR rozhodla usnesením č. 510 ze dne 10.7.2017 o vytvoření Národní jednotky využívající jmennou evidenci cestujících v boji s terorismem a závažnou trestnou činností. Toto pracoviště bylo vytvořeno k 1.1.2018 a je součástí Národního kontaktního bodu pro terorismus NCOZ SKPV PČR, operabilní by dle směrnice mělo být od 25.5.2018.

  • Co jsou PNR data

PNR data (Passenger Name Record, tj. údaje jmenné evidence cestujících) jsou údaje z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých dopravců (např. jméno a příjmení, datum rezervace, datum zamýšlené cesty, adresa, informace o způsobech platby, informace o cestovní agentuře, informace o zavazadlech atd. Blíže viz přílohu I směrnice). Letecké společnosti s těmito daty již nyní pro komerční účely pracují. Nové je tedy využívání těchto dat orgány vymáhajícími právo. Policie ČR již dlouhodobě pracuje s tzv. API daty (Advance Passenger Information), což jsou předběžné údaje o cestujících. API data obsahují např. jméno a příjmení každého cestujícího, jeho datum narození, státní příslušnost, a druh a číslo cestovního dokladu, jímž osoba prokazuje svoji totožnost. Více informací o API datech naleznete na stránkách Ředitelství služby cizinecké policie. PNR data umožní v dostatečném předstihu posoudit cestujícího z bezpečnostního hlediska, což bezpečnostním složkám napomůže v účinnějším boji s terorismem a závažnou trestnou činností, tak jak je definována v příloze č. 2 směrnice. Mezi akcentované přínosy tohoto opatření je např. boj s fenoménem tzv. zahraničních bojovníků či odhalování obchodů s lidmi. Transpozice do českého právního státu ještě není ukončena, navrhují se změny např. zákonů o Policii ČR a civilním letectví.

  • Aktivity na národní úrovni

Aktuálně probíhá transpozice směrnice č. 681 do českého právního řádu. V rámci struktur policie funguje od roku 2016 pracovní skupina složená ze zástupců zainteresovaných útvarů. Cílem je organizační, administrativní a technické řešení vzniku národního pracoviště PIU. Jednání probíhají také s partnery z bezpečnostní komunity, kteří budou s PNR daty částečně také pracovat. Vyhlášeno již bylo výběrové řízení na dodavatele IT systému. O zamýšlených změnách a chystané spolupráci byli letečtí přepravci působící v ČR informováni.

  • Aktivity na mezinárodní úrovni

ČR v oblasti PNR dat aktivně participuje na jednáních a konferencích EU i Europolu, spolupráce se zahraničními partnery probíhá také na bilaterální úrovni.

vytisknout  e-mailem