Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní kontaktní bod pro terorismus

Prvořadým zájmem policie je služba veřejnosti. Policie výkonem své funkce zajišťuje ochranu bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předchází trestné činnosti a vykonává další činnosti na základě příslušných právních předpisů. Z důvodu neustálé změny a kvalitativního vývoje na domácí i zahraniční kriminální scéně a s nutností reagovat na novodobá bezpečnostní rizika, jakými je např. terorismus nebo mezinárodní organizovaný zločin, přijala policie nejrůznější opatření s cílem snižovat úroveň bezpečnostních rizik a dosahovat svého poslání.    
  
Jedním z takovýchto opatření, bylo vytvoření Národního kontaktního bodu pro terorismus (dále jen NKBT), jako specializovaného centrálního komunikačního, informačního a analytického pracoviště Policie České republiky. Toto pracoviště se zabývá sběrem, vyhodnocováním, analýzou a zpracováním informací, zjištěných Policií České republiky, o teroristech a osobách důvodně podezřelých z napojení na teroristické organizace. NKBT je propojeno se všemi útvary Policie České republiky a spolupracuje s ostatními bezpečnostními orgány u nás i v zahraničí. Pro potřeby odborné veřejnosti vytváří NKBT metodiky předcházení, odhalování a vyšetřování teroristické trestné činnosti a zpracovává situační a poziční dokumenty za svěřenou problematiku.
 
Na podkladě takto získaných informací NKBT monitoruje a vyhodnocuje hrozby plynoucí z terorismu vůči zájmům České republiky a podílí se při jejich předcházení a případném odstraňování. Jeho hlavním přínosem je efektivní, koordinované a včasné zpracování dat o terorismu uvnitř policie, stejně jako možnost občanů České republiky obracet se s případnými podněty přímo na specializovaný útvar.
 
 Veřejnost má pro nás nezastupitelnou roli. Policie není vždy schopná vyšetřit nějaký případ jen sama o sobě. Technické vybavení a taktické zkušenosti jsou sice velmi důležité, ale klíčovou úlohu leckdy sehrává právě veřejnost. V souladu s principem Community Policing chceme být veřejnosti důvěryhodným a rovnocenným partnerem. Pokusme se společně překonat onu psychologickou bariéru, spočívající v apatickém postoji k okolnímu dění či obavách aktivně se zúčastnit a zasaďme se o bezpečnější společnost pro nás i naše blízké.
 

Hlavní cíle a úkoly NKBT
 
• Shromažďovat a vyhodnocovat informace se vztahem k terorismu;
• Předcházet a případně odstraňovat škodlivé následky teroristické trestné činnosti;
• Působit pro naše domácí i zahraniční partnery jako centrální kontaktní bod v otázkách vzájemné spolupráce;
• Být důvěryhodným a diskrétním kontaktním bodem pro občany České republiky a umožnit jim spolupodílet se na prosazování práva a bezpečnosti;
• Monitorovat a vyhodnocovat hrozby plynoucí z terorismu.

vytisknout  e-mailem