Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní kontaktní bod pro terorismus

Co je to terorismus?
 
Přesně vymezit pojem terorismus není jednoduché. Tento jev lze vykládat odlišně s ohledem na subjekt, který výklad provádí, historické časové období, kdy byl pojem používán anebo dle účelu či záměru, pro který byl použit. Dodnes neexistuje například na úrovni Organizace spojených národů jednotná a všemi uznávaná definice.
 
Pro Českou republiku je přitom rozhodující definice, založená na skutkové podstatě trestného činu „teroristický útok“ uvedená v trestním zákoně. Ve stručnosti lze terorismus definovat jako užití násilí nebo hrozba násilím za účelem vyvolání pocitu strachu ve společnosti, s cílem dosažení určitých, zpravidla politicky motivovaných cílů.
 
 
Jak se terorismus projevuje a jaké cíle sleduje?
 
Existuje nespočet způsobů, jak klasifikovat terorismus. Leckdy jde o snahu autorů postihnout podstatu terorismu jeho klasifikací a zařazením jej do příslušné kategorie. Terorismus je někdy uvozován pojmy jako:
 
• ultralevicový, ultrapravicový, náboženský, teritoriální, sociální atd. (podle motivace);
• chemický, jaderný, počítačový/elektronický atd. (podle použité metody).
 
Možným typem teroristického útoku může být například:
 
• Bombový útok
• Únos letadla
• Žhářství
• Útok na osobu/osoby
• Únos
• Braní rukojmích
• Použití zbraní hromadného ničení
• Atentát
• Vydírání
• Sabotáž
• Rozvratné operace
• Dezinformační kampaně a propaganda atd.
• Jiné formy zastrašování a hrozeb
 
 
 Jakými prostředky se proti terorismu bojuje?
 
Při boji proti terorismu je třeba postupovat komplexně. Ke slovu se dostávají jak klasické policejní metody, tak celé spektrum legislativních, sociálních, zahraničněpolitických, technických či organizačních opatření, ve výjimečných případech dochází i k nasazení vojenské síly.
 

vytisknout  e-mailem