Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

„KŘP Khk - OPŽP-zateplení objektu OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240

Program: Operační program Životní prostředí 2014-2020

Prioritní osa: 5: Energetické úspory

Oblast podpory: 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Číslo výzvy: 100

Předpokládaný termín realizace: 01/2020 – 2/2021

Celkový schválený rozpočet projektu: 7 607 341 Kč

Způsobilé výdaje projektu:  3 373 874 Kč
- Z toho 40% EU    1 349 549,60 Kč
            45% NZÚ  1 518 243,30 Kč 
            15% SR         506 081,10 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu: 4 233 467  Kč

Popis projektu:
je realizovat úspory energie zlepšením tepelně technických vlastností budovy a snížit emise škodlivých látek. V rámci projektu dojde k celkovému zateplení obvodového pláště včetně střechy, výměně a renovaci otvorových výplní. Součástí projektu bude rovněž výměna zdroje tepla (původních akumulačních kamen a přímotopů za kondenzační kotel na zemní plyn) včetně instalace nového otopného systému a osazení těles termostatickými hlavicemi a dále rekonstrukce vnitřního osvětlení.

Hlavní cíl:
Cílem projektu je především omezení negativního vlivu na životní prostředí snížením spotřeby energie objektu vynaložené zejména na vytápění a tím snížení emisí škodlivých látek. Dalším důvodem realizace projektu je ekonomické hledisko, tedy snížení nákladů na vytápění budovy, a to i s ohledem na dobu návratnosti investice vložené do realizovaných opatření s cílem úspory energie. Realizací navrhovaných opatření dojde ke snížení spotřeby energie o 43,53 % současného stavu, což představuje 56 GJ/rok. Současně je projekt navržen tak, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů CO2 o 30,622 t/ročně. Realizace projektu tak přispěje k naplnění záměru ČR přiblížit se emisní intenzitou průměru EU. 

vytisknout  e-mailem