Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Kontroly vodních toků

KLATOVSKO - Policisté se zaměřili na řeku Otavu, kde se nachází přístaviště i tábořiště. 

 

Bezpečnostní opatření „VODA 2019“ proběhlo na Klatovsku v druhé polovině měsíce července letošního roku. Policisté i dále při výkonu služby opakovaně kontrolují uvedená místa i v rámci zajištění veřejného pořádku a předcházení majetkové trestné činnosti.

Policisté se v rámci kontrolní činnosti orientovali na kontrolu vodáků, vůdců malých plavidel a i na přestupkové jednání.

Na Horažďovicku a Sušicku se policisté z obvodních oddělení zaměřují na vodní cestu konkrétně na řeku Otavu.

V rámci hlídkové činnosti namátkově kontrolují přístaviště, vodácká tábořiště i autokempy na teritoriích oddělení např. v Anníně, Novém Městečku, Sušici, Dobršíně, Velkých Hydčičích a Horažďovicích.

Podle zákona číslo 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě:

Účastník plavebního provozu na vodní cestě je:

  • vůdce plavidla
  • člen posádky plavidla a další osoby na plavidle nebo mimo plavidlo vykonávající činnosti spojené se zajištěním bezpečné plavby
  • cestující
  • osoba, která se na vodní cestě koupe nebo potápí
  • osoba vykonávající na vodní cestě činnost, která může ovlivnit bezpečnost plavebního provozu.

Uvedení jsou povinni zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby:

  1. nedošlo k ohrožení lidského života nebo zdraví
  2. k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu
  3.  ke vzniku škody na majetku
  4. nezpůsobit nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí.

Při akci policisté kontrolovali 27 plavidel, šest přístavišť, 32 osob a z toho 14 vůdců plavidel a nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Policista z oddělení tisku a prevence předávala vodákům plastová ochranná pouzdra k uložení dokladů nebo mobilních telefonů.

nprap. Ladmanová Dana

25. července 2019 

vytisknout  e-mailem